Harmonogram:

j. polski- 4 maja 2022 r.- 9:00
matematyka - 5 maja 2022 r.- 9:00
j. angielski- 6 maja 2022 r.- 9:00
j. rosyjski- 6 maja 2022 r.- 14:00
j. niemiecki- 6 maja 2022 r.- 14:00

Na egzaminy należy zgłosić się pół godziny przed godziną rozpoczęcia z dowodem osobistym, czarno piszącym długopisem i przyborami zgodnie z komunikatem CKE zamieszczonym w zakładce matura.

Można mieć małą butelkę wody.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na tablicy ogłoszeń znajdującej się na pierwszym piętrze głównego budynku szkoły.