‼️Przypominamy o rozliczeniu się z biblioteką szkolną i warsztatami szkolnymi.
‼️Karty obiegowe są w sekretariacie lub u wychowawcy klasy.