24 czerwca 2022 roku o 11.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Piaskach. Na uroczystości obecny był Pan Franciszek Mróz - członek Zarządu Powiatu, który wręczył dyplomy i wyróżnienia uczniom naszej szkoły za wyniki w nauce i wysoką frekwencję.

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów został Dawid Dziurka z klasy II TIF - technik informatyk. Stypendium Starosty Powiaty Świdnickiego przypadło również Dawidowi. Pani wicedyrektor Beata Kędrak życzyła wszystkim udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji. Podczas spotkania wręczono również dyplomy i wyróżnienia za udział w konkursach szkolnych, powiatowych i ogólnokształcących. Koordynator "Pr@ktycznie najlepsi w zawodach" Pani Katarzyna Król rozdała certyfikaty i zaświadczenia uczniom, którzy ukończyli dodatkowe kursy zawodowe w ramach realizacji projektu.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022Show Gallery