Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejny rok szkolny 2011/2012 projektu

                Projekt „Nauka drogą do sukcesu” realizowany w Zespole Szkół w Piaskach wkracza w kolejną fazę. Zakończył się już etap rekrutacyjny i następne roczniki mogą korzystać z bogatej oferty skierowanej do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Co czeka uczestników w tym roku? Jakie atrakcje przewidzieli organizatorzy?

Młodzież będzie mogła korzystać z różnorodnych zajęć dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Jak w ubiegłych latach odbędą się zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego i matematyki oraz z przedmiotów zawodowych. Uczniom najstarszych klas nauczyciele pomogą w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoła nie zapomina również o ofercie bezpłatnych kursów zawodowych, pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, w zależności od oczekiwań pracodawców.

Także i w tym roku odbędzie się kurs motoryzacyjny, który umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania pojazdem, a także udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, co na pewno przełoży się na sukces podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Z kolei kurs komputerowy „Z CAD-em łatwiej" pozwoli młodzieży zapoznać się z oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania.

 Przyszli mechanicy skorzystają ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty praktyk i wyjazdów edukacyjnych, między innymi do fabryk związanych z dziedzinami motoryzacji oraz na Lubelski Festiwal Nauki. Uczniowie wezmą także udział w cyklu zajęć przygotowującym ich do radzenia sobie na ścieżce zawodowej. Nie zabraknie również atrakcyjnych konkursów popularyzujących różne dziedziny wiedzy ze szczególnym naciskiem na królową nauk – matematykę i przedmioty techniczne. Także dziewczęta nie zostaną pominięte – oprócz wspomnianego wcześniej kursu motoryzacyjnego, w którym także wezmą udział, przygotowane będą warsztaty makijażu oraz spotkania z kobietami sukcesu, które z pewnością chętnie podzielą się doświadczeniem w osiąganiu celu.

Powyższe propozycje to tylko część przygotowanej dla uczniów oferty. Mamy nadzieję, że również i w tym roku projekt będzie cieszył się tak wielkim powodzeniem, jak w latach ubiegłych.