Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kolejne wakacje za nami ...

 

Już po wakacjach i kolejny rok szkolny - 2012/2013 - czas zacząć :)

Równolegle z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczynamy działania związane z projektem „Nauka drogą do sukcesu” - projektem współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Będzie to kolejny rok szkolny - niestety już ostatni, w którym realizowany jest ten projekt. Zapraszamy uczniów szkół zawodowych (szczególnie klas pierwszych) do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do pobrania, wypełnienia i złożenia kwestionariusza uczestnictwa. Są dwa wzory kwestionariusza. Jeden dla klas: I, II, III Technikum i I, II Zasadniczej Szkoły Zawodowej - zajęcia wyrównawcze oraz drugi wzór dla klas: IV Technikum i III ZSZ - zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego.

Kwestionariusze są dostępne u nauczycieli prowadzących zajęcia, w Biurze Projektu oraz na naszej stronie www. Uwaga! Ostateczny termin składania dokumentów to 6 września.

Informujemy, że w pierwszym tygodniu nauki zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników do poszczególnych zadań projektu. W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych mogą się starać o uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych (tylko z przedmiotów ogólnokształcących z racji wprowadzenia nowej formy kształcenia zawodowego) oraz uczestnictwo w wyjeździe edukacyjnym do Lublina na Lubelski Festiwal Nauki. Pozostali uczniowie mogą się starać o uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych oraz wyjeździe na LFN i kursie komputerowym "Z CAD-em łatwiej". Natomiast uczniowie klas kończących mogą brać udział w zajęciach przygotowujących do matury oraz do egzaminu zawodowego. Oczywiście w ramach projektu będą się odbywać też działania dla wszystkich uczniów szkół zawodowych.

Szczegółowych informacji udzielą nauczyciele prowadzący zajęcia.

Zapraszamy!